Nya standarder för hållbarhetsrapportering i Europa

European Sustainability Reporting Standards är en uppsättning standarder som har utarbetats av Europeiska unionen för att öka transparensen och konsekvensen i hållbarhetsrapportering.

Hållbarhetsrelaterade frågor

ESRS är en del av EU:s arbete för att uppnå klimatneutralitet senast 2050, som en del av den bredare European Green Deal. ESRS är en serie standarder som syftar till att sätta ramarna för hur företag och organisationer i EU ska rapportera om hållbarhetsrelaterade frågor. Standarden är en del av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som avser att säkerställa att företag rapporterar om sina miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) insatser på ett sätt som är konsekvent, jämförbart och förståeligt för investerare och andra intressenter.

ESRS innehåller olika krav på vad företag måste rapportera om, inklusive miljökonsekvenser, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, social rättvisa och styrningsprocesser. Standarderna är utformade för att bidra till att öka insynen i företagets hållbarhetsarbete och hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut baserat på ESG-prestanda.

Några av de huvudsakliga effekterna som ESRS kan ha på din verksamhet

 • Ökad rapportering
  Om ditt företag omfattas av CSRD måste du rapportera om ett brett spektrum av hållbarhetsaspekter enligt ESRS. Detta kan innebära att du behöver samla in mer data och etablera nya processer för att säkerställa att du kan rapportera korrekt.

 • Förbättrad hållbarhetspraxis
  ESRS främjar högre standarder för hållbarhetspraxis. Företag måste nu överväga sin påverkan på miljön och samhället mer noggrant.

 • Påverkan på konkurrenskraft
  De företag som är snabba att anpassa sig till ESRS kan ha en fördel gentemot de som inte gör det. Investorer och kunder blir alltmer intresserade av företag med starka hållbarhetsinitiativ.

 • Komplexitet i efterlevnad
  Att följa ESRS kan innebära ökad komplexitet, särskilt för mindre företag. Det kan kräva investeringar i utbildning och teknik.

 • Ökat fokus på ESG-faktorer
  ESRS kommer att öka fokus på miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade frågor. Detta kan påverka hur företag fattar beslut om investeringar, leverantörskedjor och verksamhetsstrategier.

Företag bör börja förbereda sig genom att granska sina nuvarande processer och säkerställa att de kan uppfylla kraven i ESRS. Detta kommer att bidra till ökad transparens och en mer hållbar framtid för alla.