Närstående skatteverket

Fåmansföretag och kvalificerade andelar – Skatteverket

Fåmansföretag och kvalificerade andelar | Skatteverket

Kvalificerade aktier. En aktie anses kvalificerad om delägaren eller hens närstående har varit ”verksam i företaget i betydande omfattning”. Arbetsinsatserna …

Information om fåmansföretag och kvalificerade andelar

Grundläggande begrepp | Rättslig vägledning – Skatteverket

Grundläggande begrepp | Rättslig vägledning | Skatteverket

Vid denna bedömning ska hela närståendekretsens innehav räknas som ett enda individuellt delägande (se under rubriken Närståendes innehav av andelar).

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag – Skatteverket

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

IL innehåller definition av vissa grundläggande begrepp, såsom fåmansföretag, fåmanshandelsbolag samt delägare och före- tagsledare i sådant företag. Närstående …

Regler för fåmansföretag – en översikt – Skatteverket

Regler för fåmansföretag – en översikt | Skatteverket

Fyra av fem bekräftar föräldraskap i Skatteverkets nya e-tjänst. Förra året införde Skatteverket möjlighet för er som ogifta föräldrar att bekräf.

En översikt över de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga skattereglerna för dig som är delägare i fåmansföretag.

När är en andel kvalificerad? – Rättslig vägledning – Skatteverket

När är en andel kvalificerad? | Rättslig vägledning | Skatteverket

Villkoret för att en andel ska anses vara kvalificerad är knutet till verksamhet som utövas av den enskilda andelsägaren eller någon närstående till denna.

Fåmansföretag – Skatteverket

Fåmansföretag | Skatteverket

Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansföretag. Enligt huvudregeln är ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en …

Information om vilka regler som gäller för fåmansföretag

Artikel 9 Närstående företag – Rättslig vägledning – Skatteverket

Artikel 9 Närstående företag | Rättslig vägledning | Skatteverket

Punkt 2 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 9 punkt 2. Enligt punkt 2 i det nordiska avtalet ska justeringen av beskattningen i den andra staten …

Begränsning av beskattning som inkomst av tjänst

Begränsning av beskattning som inkomst av tjänst | Rättslig vägledning | Skatteverket

Om den närstående personen är bosatt i annat land inom EES-området och där har blivit beskattad för utdelning eller kapitalvinst på andelar i …

Utdelning på kvalificerade aktier – Skatteverket

Utdelning på kvalificerade aktier | Skatteverket

När du räknar på om du kommit upp till taket får du även räkna med dina närståendes utdelningar i samma företag. Utdelning som överstiger taket beskattas i …

Information om utdelning på kvalificerade aktier

Keywords: närstående skatteverket