Mellannamn skatteverket

Ändra mellannamn – Skatteverket

Ändra mellannamn | Skatteverket

Ett mellannamn är ett efternamn som du bär mellan dina förnamn och ditt efternamn. Du kan inte ansöka om ett mellannamn, eftersom reglerna för mellannamn …

Du kan ändra stavning på mellannamn, ta bort mellannamn och omvandla ditt mellannamn till ett efternamn.

Mellannamn | Rättslig vägledning – Skatteverket

Mellannamn | Rättslig vägledning | Skatteverket

En person som bär ett mellannamn kan ansöka hos Skatteverket om att det ska strykas. Personen bär därefter endast sitt efternamn. En person kan även ansöka om …

Jag har ett mellannamn, hur kan jag ändra det? – Skatteverket

Jag har ett mellannamn, hur kan jag ändra det? | Skatteverket

Mellannamn · Du kan ta bort mellannamnet. · Du kan omvandla mellannamnet till ett efternamn. · Du kan omvandla mellannamnet till en del av ett dubbelt efternamn.

Jag har ett mellannamn, hur kan jag ändra det?

Mellannamn | Rättslig vägledning – Skatteverket

Mellannamn | Rättslig vägledning | Skatteverket

Ett mellannamn är personligt och kan inte föras över på samma sätt som ett efternamn. Mellannamnet bärs närmast framför efternamnet utan bindestreck.

Mellannamn | Rättslig vägledning – Skatteverket

Mellannamn | Rättslig vägledning | Skatteverket

En person som bär ett mellannamn kan ansöka hos Skatteverket om att det ska tas bort. Personen bär därefter endast sitt efternamn. En person kan även ansöka om …

Namn och namnändring – Skatteverket

Namn och namnändring | Skatteverket

Skatteverket registrerar dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. När du gör en namnändring sprider Skatteverket vidare dina uppgifter till övriga delar …

Information om namn och namnändring

Mellannamn | Rättslig vägledning – Skatteverket

Mellannamn | Rättslig vägledning | Skatteverket

4 juli 2017 — Den som bär ett mellannamn kan ansöka hos Skatteverket om att det ska tas bort. Personen bär därefter endast sitt efternamn. En person kan även …

Kan jag ge mig själv ett nytt förnamn och hur gör jag?

Kan jag ge mig själv ett nytt förnamn och hur gör jag? | Skatteverket

Du kan lägga till, byta, ändra ordningsföljd eller ta bort förnamn genom en ansökan till Skatteverket. Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte …

Svar på vanliga frågor: Kan jag ge mig själv ett nytt förnamn och hur gör jag?

Byta förnamn – Skatteverket

Byta förnamn | Skatteverket

Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet. Inbetald ansökningsavgift återbetalas ej. Skatteverket prövar samtliga namn var för sig.

Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något ursprungligt förnamn.

Namn – Rättslig vägledning – Skatteverket

Namn | Rättslig vägledning | Skatteverket

Skatteverket beslutar i namnärenden. Om namnet inte kan förvärvas genom Skatteverket eller om någon vill ta ett nybildat efternamn kan personen i stället vända …

Keywords: mellannamn skatteverket