Identifiera och uppnå dina ekonomiska mål med hjälp av kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning är ett ganska vedertaget begrepp idag som syftar till att hjälpa såväl privatpersoner som företag att nå sina finansiella mål. Målen nås genom en diversifierad portfölj och långsiktiga investeringar som en kvalificerad kapitalförvaltare som regel hanterar.

 

Med rätt strategier kan kapitalförvaltning leda till att ditt innehav växer med tiden genom att rätt investeringar utförs för att skapa tillväxt. I det här lilla inlägget har vi samlat det mesta du kan tänkas vilja veta om kapitalförvaltning. Vi listar också för- och nackdelar med kapitalförvaltare, för dig som överväger att anlita en sådan.

Överlämna största delen av ansvaret till proffsen

Eftersom det krävs rätt resurser och tillräckligt med tid för att genomföra kapitalförvaltning på ett kostnadseffektivt sätt är det fördelaktigt att överlämna ansvaret till professionella kapitalförvaltare, till exempel Fair Investments. Fair Investments är en av många kapitalförvaltare som hjälper kunder att maximera sitt kapital genom kloka investeringsbeslut och felfria placeringar.

 

Liksom andra kapitalförvaltare väljer du själv hur pass delaktig du vill vara i förvaltningen. Förvaltning av kapital som sådan kan nämligen delas upp i två kategorier: rådgivande och diskretionär.

 

Rådgivande förvaltning innebär att du själv vill stå för stora delar av förvaltningen, men fortfarande få goda råd och tips längs vägen. Diskretionär förvaltning, å andra sidan, innebär att du ger mandat till förvaltaren att fatta dina investeringsbeslut. Oavsett om du väljer rådgivande eller diskretionär förvaltning får du fortfarande möjligheten att tillsammans med förvaltaren kartlägga din ekonomiska situation och fastställa dina mål.

Fördelar och nackdelar med att anlita en kapitalförvaltare

I allmänhet rekommenderas kapitalförvaltning till alla privatpersoner och företag med tillgångar på några miljoner. Men det finns naturligtvis alltid vissa nackdelar också. Här har vi sammanställt både för- och nackdelar så att du kan bilda dig en egen uppfattning.

Fördelar

  • Genom att anlita en kapitalförvaltare för att sköta placeringarna av ditt innehav förses du i allmänhet med fler investeringsmöjligheter än om du hade skött jobbet själv.
  • Förvaltaren tar alltid hänsyn till dina risknivåer när hen förvaltar ditt kapital. Det innebär att risken för att göra misstag minskar avsevärt.
  • Om du anlitar ett proffs för att förvalta ditt innehav har du en person som kontinuerligt utvärderar din ekonomi. Det innebär att du maximerar lönsamheten, använder dina pengar mer klokt samt kan upptäcka eventuella fallgropar i tid.

Nackdelar

  • Det är möjligt (men svårt och tidskrävande) att uppnå sina investeringsmål utan professionell hjälp. Därför anser vissa människor att det är slöseri med pengar att anlita någon för att förvalta sina tillgångar.
  • Många kapitalförvaltare kräver en lägsta investeringsnivå – en nivå som kanske inte passar dina önskemål.

Uppnå god förmögenhetstillväxt genom kapitalförvaltning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns både för- och nackdelar med kapitalförvaltning, men att fördelarna i allmänhet överväger nackdelarna om ditt innehav är så pass stort att det är svårt att hantera det själv. Genom att samarbeta med en eminent kapitalförvaltare får du en bättre överblick över din totala ekonomi och kan förvänta dig en god förmögenhetstillväxt med tiden. Det kostar naturligtvis pengar att få hjälp med förvaltningen, men i 99,9 fall är det den mest kostnadseffektiva lösningen.