Försäkringskassan kritik

JO kritiserar Försäkringskassan för ”oroväckande okunskap”

14 nov. 2022 — F-kassan: Vi tar intryck av skarpa kritiken (svd.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta tillvara Försäkringskassans erfarenhet …

JO drar slutsatsen att det finns likartade problem inom olika avdelningar på Försäkringskassan. Nu måste Försäkringskassan vidta åtgärder för att bristerna

Debattartiklar – Försäkringskassan

15 sep. 2022 — Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för hur en ansökan om assistansersättning hanterats.

Försäkringskassans debattartiklar som publicerats i nyhetsmedia.

Allvarlig JO-kritik mot Försäkringskassan – Publikt

16 mars 2022 — Efter flera år med omfattande kritik mot Försäkringskassans hantering av sjukförsäkringen, där avslag av ansökningar om sjukpenning har …

Kritik mot intern utredning av sjukförsäkringen – Publikt

Försäkringskassan lämnade besked om beviljad sjukpenning men tar senare tillbaka beslutet och hänvisar till en felskrivning.

JO-kritik mot Försäkringskassan – felskrivning i beslut om …

JO-kritik mot Försäkringskassan – felskrivning i beslut om sjukpenning – Dagens Juridik

13 maj 2021 — Under många år har Försäkringskassan fått skarp kritik. Framför allt när det gäller handläggningen av sjukförsäkringen, men även för att …

Försäkringskassan: Vi tar intryck av skarpa kritiken | SvD Debatt

Kritiken har också gällt myndighetens utredningar och samordning av andra aktörers insatser som rör en individs sjukskrivning och rehabilitering. I början av …

DEBATT. Man måste kunna lita på att Försäkrings­kassan förvaltar social­försäkringen felfritt. Det tar emot att konstatera det, men där är vi inte i dag, skriver general­direktören Nils Öberg.

Försäkringskassans åtgärder för en bättre förvaltning av …

Försäkringskassans åtgärder för en bättre förvaltning av sjukförsäkringen. Delrapport

23 juni 2021 — Försäkringskassan får kritik … hos myndigheten Försäkringskassan. … har inte fått pengar. … kan ha gjort fel. Det berättar Sveriges Radio.

Försäkringskassan får kritik – 8 Sidor

8 Sidor – Försäkringskassan får kritik

av L Reuter · 2012 — Uppsatsen har avgränsats till att illustrera myndighetens normhantering av sjukförsäkringen. I studien undersöktes om Försäkringskassan håller sig inom den …

8 Sidor gör nyheter på lätt svenska. Tidningen har funnits sedan 1984.

Är kritiken mot Försäkringskassan berättigad utifrån … – GUPEA

Är kritiken mot Försäkringskassan berättigad utifrån ett rättsstatligt perspektiv?

Inspektionen för Socialförsäkringar (ISF) har återigen kritiserat Försäkringskassan. Denna gång får Försäkringskassan kritik för dåliga utredningar i ärenden …

ISF ger Försäkringskassan kritik för dåliga utredningar – Equal

ISF har återigen kritiserat Försäkringskassan för dåliga utredningar i ärenden där de har gett avslag på sjukpenning, aktivitetsersättning.

Keywords: försäkringskassan kritik, försäkringskassan nyheter 2019